Teletubbies' Tinky Winky Actor Simon Shelton Barnes Dies At 52

Teletubbies’ Tinky Winky Actor Simon Shelton Barnes Dies At 52

Leave a comment