Sarah Hyland & Julianne Hough Reveal New Pink Hair For COVID-19 Quarantine [Photos]

Sarah Hyland & Julianne Hough Reveal New Pink Hair For COVID-19 Quarantine [Photos]